Guangzhou International Boat Show

 Opening times:

9.00am-5.00pm