Indoor venue: Pacifico yokohama 220-0012 1-1- 1 Minato Mirai, nishi-ku, yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan

Outdoor venue: Yokohama Bayside Marina 236-0007 1 Shiraho, Kanazawa-ku, yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan

Opening/closing times:

11.30 – 17.00

10.00 – 17.00